iNdaba Ndaba (@iNdaba)

9 105 223

Networks (9)

© 2016 jungonet.com
About | Help | Terms | Privacy Policy | Cookies
https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-146493.html
1 Comment
dubelotshe - 28 Oct 2018 at 02:50hrs
Siyabonga ukuba l enkosi. Vele ekugcineni isiko lesizwe kuze lapho okungena khona ezinye izizwe. Ngakho uhulumende angeke asekele okufana lokugcinwa kwesiko. Ngakho siyathokoza sizibongela thina esingaphansi kwenkosi yohlanga. Abantu abaqotho abaqoqeke, behloniphe njalo bekhonze kuso isilo sakwaMthwakazi.Bayethe wena owakhula silibele singakwazi ukuthi uzoza uzosiphatha.Siphathe ngokukhalipha.Bayethe
0 Like this Report
Login To Comment
0 1 Report

Invite Friend/s

Invite a friend. To share this website with a friend, simply fill out their e-mail address below and then click Send Invite.